Human2Human - Etisk og Social Bæredygtighed

Sustainable Growth

Fastholdelse, Tiltrækning, Motivation

Har I ambitioner om at blive den bedste arbejdsplads i Danmark? Så kan I med fordel starte med at stille jer selv følgende spørgsmål:

Har jeres organisation glade og tilfredse medarbejdere, som tager initiativ, udviser ejerskab og finder deres arbejde betydningsfuldt og meningsfuldt?

I dag stilles der nye og anderledes krav til virksomheder og organisationer om at være skarpe på disse områder, hvis de skal kunne tiltrække, fastholde og motivere de bedste og mest talentfulde medarbejdere.

Jeg bistår virksomheder med Ledercoaching og medarbejdersamtaler, i at udvikle og implementere værdibaserede og langsigtede strategier omkring Fastholdelse og Motivation.

Send mig en mail og jeg kommer forbi til en uforpligtende snak om hvilken indsats din virksomhed har behov for.

Hvad har din virksomhed brug for?

Det handler for mange virksomheder om at sætte specifik fokus på Onboarding og Offboarding af medarbejdere, samt overordnet at få udviklet en mere langsigtet strategi for Fastholdelse og Tiltrækning af kvalificerede og dygtige medarbejdere.

rawpixel-659504-unsplash.jpg

FAKTABOKS

Hver dag tabes tusindvis af kroner i danske virksomheder ved at nøglemedarbejdere og erfarne ledere siger op eller bliver headhuntet andetsteds. Virksomhedens drift og økonomi afhænger således i høj grad af organisationens evne til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke alene tabet af essentiel og specialiseret viden der koster dyrt, men også udgifterne til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere løber sig ofte op i svimlende summer.

a-l-l-e-f-v-i-n-i-c-i-u-s-103050-unsplash.jpg

Organisationer der kan tilbyde mennesker ‘Autencitet, Mening og Indflydelse’, er derfor i høj kurs når fremtidens medarbejdere skal vælge deres næste arbejdsplads. Det stiller nye krav til virksomhederne om at være modige til at gå nye veje - også på det menneskelige plan

Fastholdelse starter allerede ved Ansættelsessamtalen og videreføres gennem løbende opfølgning på trivsel og udvikling for den enkeltemedarbejder, herunder udvikling af kvalificeret brug af Motivations-samtaler og MUS-samtalen som værktøj, og endeligt med en grundig indsamling af værdifuld og helt gratis viden og data, ved hjælp af spørgeskemaer og gennem afholdelse af personlige Exit-samtaler med de medarbejdere der forlader virksomheden igen.

Fastholdelse handler først og fremmest om at skabe Motivation, Ejerskab og Arbejdsglæde blandt medarbejderne i virksomheden. For at kunne forebygge og imødegå vigtige medarbejderes eventuelle opsigelse er dette arbejde kontinuerligt og starter allerede ved ansættelsessamtalen. Som leder er det derfor vigtigt at du kender til dine medarbejderes ambitioner og udfordringer, samt lytter til deres spørgsmål og undren, samt gør dig umage for at vide hvad der motivere dem.

Sustainable DEvelopment

I samarbejde med virksomheden og ledelsen, udarbejdes der, gennem Værdiafklaring, Coaching, Interviews og evt Dataindsamling, en overordnet Vision, Strategi og Køreplan for udviklingen af en en bæredygtig og langsigtet Fastholdelses- og Motivationsstrategi for virksomheden.

Implementeringsfasen er den vigtigste fase i forhold til at udvikle kulturen og de uformelle omgangsformer i virksomheden. Jeg vil derfor bistå ledelsen i denne fase med Coaching, Sparring og løbende justering af køreplanen.

Nedenfor kan du se en oversigt over de elementer der som regel indgår i implementeringsfasen af en langsigtet Fastholdelses- og Motivations-strategi:

  • LEDERCOACHING - Personlig udvikling og Sparring, bl.a. omkring personale.

  • ONBOARDING og OFFBOARDING - Udvikling af tiltag og strategier.

  • OPFØLGNING-SAMTALER - Status og opfølgning på medarbejdere.

  • MUS-SAMTALER - Foretages af nærmeste leder, med Sparring og Coaching

  • EXIT-SAMTALER - Foretages af mig som ekstern konsulent.

  • MOTIVATIONSSAMTALER - Foretages af Ledelsen og/eller mig som ekstern konsulent.

JEG TILBYDER OGSÅ

david-beatz-798135-unsplash.jpg

“The more I know, the more I realize I know nothing.”

Socrates