Human2Human - Etisk og Social Bæredygtighed

LEDERUDVIKLING

Har din organisation glade og tilfredse medarbejdere, som tager initiativ, udviser ejerskab og finder deres arbejde betydningsfuldt og meningsfuldt?

FAstholdelse og Motivation er idag en af de vigtigste dagsordener i mange organisationer.

Denne dagsorden stiller nye og anderledes krav til udviklingen af personlige kompetencer blandt ledere og mellemledere.

rawpixel-659504-unsplash.jpg

“The easiest and noblest way is not to be crushing others, but to be improving yourselves.”

Socrates

Hver dag tabes tusindvis af kroner i danske virksomheder ved at nøglemedarbejdere og erfarne ledere siger op eller bliver headhuntet andetsteds. Drift og økonomi afhænger således i høj grad af organisationens evne til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke alene tabet af essentiel og specialiseret viden der koster dyrt, men også udgifterne til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere løber sig ofte op i svimlende summer.

Hvordan kan virksomheder forebygge og imødegå tabet af specialiseret viden og arbejdskraft?

Det kræver at organisationen evner både at se og lytte til sine medarbejdere og behandle dem individuelt.  Organisationer der kan tilbyde mennesker ‘Autencitet, Mening og Indflydelse’, er derfor i høj kurs.

jeremy-perkins-317087-unsplash.jpg

HVAD KAN DU GØRE SOM LEDER

Fastholdelse handler først og fremmest om at skabe motivation, ejerskab og arbejdsglæde i virksomheden. For at kunne forebygge og imødegå vigtige medarbejderes eventuelle opsigelse er dette arbejde kontinuerligt og starter allerede ved ansættelsessamtalen. Som leder er det derfor vigtigt at du kender til dine medarbejderes ambitioner og udfordringer, samt lytter til deres spørgsmål og undren, samt gør dig umage for at vide hvad der motivere dem.

Sokratisk Lederudvikling

Et Personligt Coaching forløb indenfor Sokratisk Ledelsesfilosofi kan bidrage til at udvikle dit Lederskab på følgende områder:

  • At finde ind til hvilke kerneværdier du ønsker at basere din organisation og dit Lederskab på.

  • At skabe autencitet og oprigtighed omkring dit personlige Lederskab

  • At kunne gå på opdagelse, lytte, stille spørgsmål og være nysgerrig.

  • At kunne facilitere og skabe motivation hos andre.

  • At identificere og kende dine egne ‘Blind-spots’.

  • At afholde og følge op på samtaler med medarbejdere - f.eks. i forbindelse med sygefravær, MUS-samtaler og trivselsmålinger.

  • At skabe en organisationen der baserer sig på både etisk og social bæredygtighed.

    - Priser fra 5.000,- (3 x 1,5 time personlig coaching og introduktion til den grundlæggende ramme indenfor Sokratisk Ledelsesfilosofi)

SOM LEDER ER DET LANGT VIGTIGERE AT KUNNE LYTTE OG STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL END AT KUNNE SVARE PÅ ALT
david-beatz-798135-unsplash.jpg

“The more I know, the more I realize I know nothing.”

Socrates

LÆS MERE OM