Ungesamtaler

Jeg har gennem flere år særligt beskæftiget mig med sårbare unge og med den brede vifte af problemstillinger og udfordringer man som ung står overfor i dag, når man er på vej ind i voksenlivet. De fleste af os oplever en form for identitetskrise på et eller andet tidspunkt mellem 15 og 30 år. De opstår, ligesom de fleste livskriser, ofte på baggrund af en såkaldt ‘ udløsende faktor’. Det kan f.eks. være forældrenes skilsmisse, kæresteproblemer, præstationsforventninger, forældrekonflikter m.v. og hvis de forbliver uløste kan de hos unge mennesker føre til en række forskellige udtryk, som f.eks. angst, ensomhed, depression, selvmordtanker, spiseforstyrrelser, misbrug, samt anden selvskadende og destruktiv adfærd m. fl.

Den udløsende faktor

- kan som sagt være en af de ovenstående problematikker, men det er ikke altid, at det uden videre er muligt at pege på årsagen til, at man som ungt menneske har ’ondt i livet’.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at man som ung får mulighed for at tale med nogen om sin livssituation. Alt for mange unge falder f.eks. fra på deres uddannelser, pga. personlige og/eller akutte problemer der presser sig på. På den måde kan selv mindre ting hurtigt komme til at overskygge ens overordnede plan med livet.

Jeg tilbyder på denne baggrund samtaler med unge, som har problemer af social, psykologisk eller eksistentiel karakter. Jeg arbejder bl.a. med at styrke selvtillid og tro på, at du besidder styrken til at skabe dig et godt liv, på trods af de udfordringer, som du møder eller har oplevet tidligere i livet. Sammen vil vi arbejde med at udvikle forskellige strategier, som kan ruste dig til at takle og håndtere problemer og konflikter, både i hverdagen og på længere sigt. Jeg lægger samtidig vægt på at skabe et trygt, tillidsfuldt og ikke dømmende samtalerum.