Human2Human - Etisk og Social Bæredygtighed

PRISER OG PAKKER

Alle forløb indledes med en samtale, hvor vi forventningsafstemmer sigtet for vores samarbejde. Ring eller skriv uforpligtende, så kommer jeg gerne forbi til en kop kaffe og en snak om hvordan Refleksionsrum kan hjælpe netop jeres virksomhed.

*Alle pakker og priser er vejledende og tilpasses jeres individuelle behov.

absolutvision-364214-unsplash.jpg

HR-KONSULENTOPGAVER

FASTHOLDELSE & MOTIVATION

BASIS PAKKE

1-1 Coaching-samtale med op til 3 ledere. + 1-1 Motivationssamtaler med op til 10 medarbejdere + tilbagemeldingssamtale med fokuspunkter og minirapport.

Priser fra 23.000,-

BASIS PAKKE +

BASIS PAKKEN + 6 mdr. abonnement med 6 timers opfølgningssamtaler med medarbejdere og 2 timers ledersparring omkring implementering af nye tiltag pr. måned.

Priser fra 15.000,-

TILLÆGSPAKKE

Afholdelse af op til 10 Exit-samtaler med de medarbejdere der forlader virksomheden - indsamling af data via spørgeskema og interviews, samt tilbagemelding og minirapport + evt. implementering af nye tiltag omkring Onboarding og Offboarding

Priser fra 15.000,-

ENTERPRISE PAKKE

UDVIKLING AF LANGSIGTET MOTIVATIONS- OG FASTHOLDELSESSTRATEGI

Indeholder BASIS PAKKE+, TILLÆGSPAKKE, Samt udvidet 12. mdr. forløb med løbende Opfølgning, Sparring, Interviews, Analyse og Dataindsamling, inklusiv rapport med implementeringsforslag til Priser fra 45.000, (pr. 25 medarbejder)

mark-daynes-34970-unsplash.jpg

INDIVIDUEL LEDERUDVIKLING

PAKKE 2

Personligt Lederskab, Kommunikationstræning og Værdiafklaring

Intro Pakke (3 x 1,5 time): 6.000,-

Stor Pakke (10 x 1,5 time): 29.000,-

rafif-prawira-1331958-unsplash.jpg

PAKKE 3

STRESS-BEHANDLING OG STRESS-FOREBYGGELSE-SAMTALER

Individuel Terapi og Coachingsamtaler.

Herunder mulighed for opfølgning, deltagelse og udarbejdelse af tilbagevendingsplan i dialog med arbejdsgiver.

Lille Pakke (5 x 1,5 time): 10.000,-

Stor Pakke (15 x 1,5 time): 25.000,-

sidharth-bhatia-131092-unsplash.jpg

PAKKE 4

WORKSHOP - FOR LEDER- OG MEDARBEJDER TEAMS

Inkl. individuelle samtaler med ledere og medarbejdere før og efter workshoppen.

3.500,- inkl. moms pr. deltager