Human2Human - Etisk og Social Bæredygtighed

SOKRATISK teamudvikling og WORKSHOP

For Medarbejdere og Ledelsesteams.

Sokratisk Dialog og Ledelse hjælpe jer til at skabe en ny måde at kommunikere og samarbejde på i organisationen. Allerede efter en kort introduktion vil I kunne opleve en væsentlig forskel på den måde jeres organisation ‘trækker vejret på’.

Overordnet handler det om at skabe en organisation, hvor både ledere og medarbejdere lytter og går i dialog med hinanden og hvor den enkelte, uanset titel og anciennitet, både tør og må mene noget. Vejen hertil kræver ofte en form for kulturændring i organisationen, og vil man prøve at ændre på ’kulturen’ i en organisation, skal det komme indefra – Kulturen i en organisation er lig med de mennesker som udgør organisationen, og menneskers normer og vaner ændres ikke blot fordi nogen fortæller dem, at nu skal det være såden. Menneskers normer og vaner ændres kun langsomt over tid, gennem en kombination af vilje, indsigt og erfaring - og fordi det giver mening for den enkelte at ændre på dem.

Sokratisk Workshop er et idéelt værktøj til at skyde processen i gang. Nedenfor kan du læse mere om hvordan I konkret kan gøre brug af Sokratisk Dialog i jeres organisation.

randy-fath-711942-unsplash.jpg

Sokratisk Workshop er en anderledes, udfordrende, sjov og intelligent form for ledelses- og medarbejderudviklings- seminar.

I workshoppen er man selv med til at vælge det overordnede emne/undren, der sættes under lup - Det kan f.eks. være: “Hvad er en stærk leder?”, “Hvad er tillidsbaseret ledelse?” eller “Hvad er en autentisk leder?” Det kunne også være “Hvad er en god arbejdsplads?” Eller “Hvad er en god teamspiller?” etc. Mulighederne er mange og det er kun fantasien der sættter grænsen for, hvad en Sokratisk Workshop kan indeholde.

Alle deltagere bliver helt sikkert udfordret på deres grundlæggende overbevisninger og grundholdninger.

En Sokratisk Workshop kan stå alene som en inspirations dag eller være startskuddet på et Sokratisk udviklingsforløb i organisationen, der involverer udviklingssamtaler med ledere og medarbejdere, både individuelt og i grupper.

Sokratisk Workshop kan afholdes på 6-8 timer - eller som et mere dybdegående 2 dages kursus.