Sokratisk Supervision

Nu har du eller din organisation muligheden for at opkvalificere supervisionen i en både perspektiverende og livsbekræftende supervisionsform, der på en gang er fagligt inspirerende og eksistentielt vedkommende.

Den sokratiske supervision henvender sig primært til mennesker som arbejder med mennesker, dvs. fortrinsvis behandlere eller fagpersoner indenfor det terapeutiske, pædagogiske, sociale- eller sundhedsfaglige område. Den henvender sig både til enkeltpersoner og til personalegrupper, afdelinger eller teams som f.eks. pædagoger, lærere, sagsbehandlere, fysioterapeuter, psykologer og psykoterapeuter mv.

I den Sokratiske metode er det især den enkelte deltagers værdimæssige grundlag, som professionel praktiker, der sættes til refleksion. Spørgsmål som “Hvor vil jeg hen med min professionelle praksis?”, “Hvilke grundantagelser om verden og mennesket hviler den på?”, “Hvilke følelser og holdninger presser sig på, når vi praktiserer, og hvordan kan/skal de legitimeres?”

Sokratiske supervisionsgrupper

Formålet med supervisionen er overordnet at kvalificere deltagernes arbejde i praksis gennem faglige og personlige udviklingsprocesser. I den Sokratiske Supervisionsgruppe har deltagerne mulighed for at sparre med hinanden omkring konkrete oplevede cases og problemstillinger. Jeg vil som Sokratisk facillitator lede gruppen sikkert gennem en dybdegående og faglig udbytterig proces.

At tale om etiske eller eksistentielle emner bliver som regel betragtet som noget personligt og privat, og som noget der ligger udenfor arbejdslivet eller det offentlige liv i det hele taget. I den sokratiske dialoggruppe skelnes der mellem det ‘private’ og ‘personlige’, at noget er privat betyder, at det ikke nødvendigvis er noget, man har lyst til at dele med andre, men at noget er personligt, betyder i denne sammenhæng, at det er noget som ligger personen på sinde - noget der har betydning og opleves som vigtigt for personen. I den sokratiske dialoggruppe er det ikke de private, men de personlige emner, der sættes til debat.

Kontakt mig for at høre nærmere om Sokratisk individuel- eller gruppesupervison.

beach-bitcoin-coin-1108191.jpg

Læs mere

oM