Human2Human - Etisk og Social Bæredygtighed

STRESS OG BELASTNINGSREAKTIONER

Stress-behandling og forebyggelse af stress handler først og fremmest om dig som menneske, og om værdiafklaring på det personlige plan, men også i forhold til dit familieliv og dit arbejdsliv. Din arbejdsplads og nærmeste leder vil derfor, som oftest, spille en vigtig rolle på vejen til at du får det bedre. Jeg hjælper både enkeltpersoner og arbejdspladser igennem denne proces ud fra en vedholdende, omsorgsfuld og handlingsorienteret tilgang.

HVAD ER STRESS?

I min forståelse af Stress trækker jeg på filosoffen Sokrates’ tankegang. Jeg arbejder således ud fra en forståelse af ‘det hele menneske’ dvs. at vi uanset om vi går på arbejde eller er derhjemme udgør ét samlet menneske. Selvfølgelig indtager vi forskellige roller afhængig af hvor vi er og hvem vi er sammen med, men udgangspunktet er at vores menneskelige værdier, grundlæggende ér og bør være de samme uanset hvor vi er.

henry-lo-99178-unsplash.jpg

Dine SPØRGSMÅL er langt vigtigere end dine svar

De små uoverensstemmelser i hverdagen…

Rigtig mange mennesker oplever alligevel en relativ stor uoverensstemmelse imellem de opgaver, beslutninger og krav de møder på jobbet og deres eget grundlæggende værdisæt. Idag fylder arbejdet forholdsvis meget i vores hverdag. Hvordan vi har det på arbejdet, har derfor også stor indflydelse på vores privatliv. Hvis vi som mennesker, ønsker at holde os mentalt sunde og glade, er der uhyre vigtigt, at vi i vores liv oplever at vi både tør og kan have os selv og vores værdier med, i de sammenhænge vi indgår. Dette gælder både i de nære familiemæssige relationer, men også når vi går på arbejde, fordi arbejdet optager en så relativ stor del af det moderne menneskes vågne tid.

Første Skridt væk fra stress

Første skridt på vejen til både at forebygge og behandle mental overbelastning og stress er at lære dine egne og dine nærmestes værdier godt at kende - dvs. dine familiemedlemmers værdier, men også dine kollegaers og chefens værdier har stor indflydelse på det liv du lever. Mange har en idé om hvad ens værdier er, men kun ganske få af os har prøvet at grave et spadestik dybere og stille vore umiddelbare holdninger og synspunkter til en nærmere undersøgelse. Gennem samtaler hvor vi sammen undersøger og kortlægger dine og dine omgivelsers grundværdier, samt betydningen af dem, vil du opleve en større klarhed over dit liv og de valg du træffer, både bevidst og ubevidst. Derfra vil du kunne begynde mere at handle mere bevidst og tydeligt ifht dine egne ønsker og grænser.

Tiger+vs+cat.jpg

Hvorfor skal jeg have hjælp?

At handle i overensstemmelse med sine grundværdier er ikke en nem øvelse - det kræver træning og øvelse. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om, at verden i sidste ende bliver sort/hvid eller at jeg har ret og du tager fejl. Derimod handler det om hele tiden at have øje for nuancerne og for at andre kan have et fuldstændig andet verdenssyn du selv. Hermed bliver du både som menneske, som kæreste, forældre, kollega eller chef meget mere rummelig og i stand til at træffe gode velovervejede beslutninger, fremfor at blive kuppet af impuls-styrede her og nu affekt-følelser.

Det er derfor vigtigt at vi i samtalen udforsker og udfordrer dine grundværdier - ikke bare som medarbejder eller leder - men også som menneske. Det kræver mod at turde begive sig ud på denne rejse - men den er det hele værd. Du vil opleve at gennemgå en udviklingsproces, hvor du kommer tættere på dig selv, som det menneske du er.

jeremy-perkins-278351-unsplash.jpg

FRIHED - NÅR DET HELE GIVER MENING TIL SIDST

I takt med at du gradvist oplever at blive mere bevidst om dig selv og din ‘væren i verden’, bliver du også bedre til at forstå og mærke dig selv i den. Du vil opleve at du også bliver bedre til at tage vare på dig selv, stå ved dig selv og handle i overensstemmelse med dine grundværdier. En naturlig følge heraf er også en intuitiv oplevelse af lethed over at kunne tage ansvar for egne handlinger og følelser, uden de bliver forbundet med følelser af skyld og skam. Samtidig med du oplever at kunne give slip på og fralægge dig ansvaret for andres handlinger og følelser. Istedet er du nu i stand til at placere dem, der hvor de hører til - nemlig hos dem. Denne ‘frigørelsesproces’ gælder både i forhold til at håndtere fortidens påvirkninger i vores nuværende liv, herunder at afgrænse, handle og tilgive os selv og andre. Men i endnu højere grad gælder det, når vi i fremtiden står overfor konkrete valg, dilemmaer og beslutninger i vores liv.