Den Sokratiske Samtale

I mine samtaleforløb arbejder jeg ud fra en filosofisk forståelse af coaching og terapi. Ordet terapi stammer oprindeligt fra filosofferne i det antikke Grækenland og er afledt af det græske ord Therapeia, som betyder healing af sjælen /omsorg for sjælen.
I antikkens Grækenland opstod filosofien som en praktisk disciplin blandt folkene og det pulserende liv på markedspladsen med filosoffen Sokrates som omdrejningspunkt. De filosofiske diskussioner, som Sokrates førte med sine forskellige samtalepartnere, tog altid afsæt i disse personers egne personlige erfaringer og oplevelser. Sokrates betragtede sig selv som en ‘fødselshjælper for sjælen’. I lighed med en Jordemor, når hun hjælper barnet til verden, anså Sokrates det som hans fornemmeste opgave, at hjælpe den viden og indsigt, som ligger inde i os hver især, ud i verden. Heraf kommer udtrykket ‘Sokratisk Maieutik’ (Jordemodergerning). Den ‘Sokratiske Dialektik’ er så den særlige dialogform, som Sokrates anvendte overfor sine samtalepartnere, som han med sine spørgeteknikker langsomt, men grundigt førte igennem dybere undersøgelser af deres egne grundlæggende holdninger og overbevisninger.

Jeg betragter ofte den Sokratiske Samtale, som en vandring op langs et træs stamme. Når vi starter samtalen, går vi fra den nederste del af træets stamme og bevæger os langsomt mod kronen. Ind imellem støder vi på nogle små sidegrene, som vi vandrer lidt ud af og undersøger nærmere, inden vi igen vender tilbage til hovedstammen og vandrer videre mod kronen. Nogle gange viser det sig dog, at en eller flere af de små sidegrene, er særdeles vigtige at få undersøgt mere grundigt, inden vi kan bevæge os videre på vores vej op ad stammen.

Filosofi i Praksis - DEt levede LIV

Udgangspunktet for den Sokratiske Samtale er således den ‘Dialektiske Praksis’ som Sokrates bedrev. Her lægges der især vægt på at filosofi ikke kun er for universitetsuddannede, men også har noget at bidrage med i forhold til det virkelige liv og de virkelige problemer, som mennesker oplever, både i deres privatliv og deres arbejdsliv.
Den Sokratiske praksis er dog ikke at betragte som en anti-teoretisk tankegang, men den forsøger at benytte teorierne i praksis ved at lægge vægt på selve det ”at filosofere”, fremfor blot at studere andres tanker og teorier. Det handler i høj grad om selv at tænke og forholde sig refleksivt til tingene.

Den filosofiske praksis’ ærinde er således at vise, at filosofien kan bidrage med nye og mere almene perspektiver på livet og verden, som rækker ud over det enkelte menneskes lokalt forankrede liv. Selvom vi lever i en tid, hvor værdier og sandheder regnes for at være relative, trænger de store etiske og eksistentielle spørgsmål sig stadig på i den enkeltes tilværelse. Den filosofiske praksis ønsker at vise, at det at give sig selv tid og rum til ”at filosofere” over livets væsentligste spørgsmål, kan føre både enkeltpersoner, par, grupper og hele organisationer til helt nye indsigter. Indsigter som først og fremmest gælder dem selv og deres eget standpunkt i livet, men som også inkluderer andre mennesker og verden.

Baggrund & Filosofi

Refleksionsrum.dk er en privat virksomhed, der arbejder for at udbrede kendskabet til filosofi, etik og værdier i samfundet generelt, samt at bidrage til den praktiske anvendelse heraf, både hos virksomheder, organisationer og private.

Filosofien kan på den ene side bidrage til vigtige og nødvendige forandrings-, udviklings- og vækstprocesser. Samtidig rummer filosofien også et ofte overset potentiale i forhold til fremtidens samfund, hvor den vil kunne bidrage til at skabe øget indsigt, refleksion, fordybelse, samt værdimæssig stabilitet og kontinuitet.

I dette Link til mine  artikler kan du læse mere om baggrunden for at anvende filosofi i praksis, og bl.a. læse udklip fra specialeafhandlingen:

“Sokratisk dialoggruppe i Sjakket

– perspektiver på et filosofisk bidrag til læring og udvikling”